תפריט
הוועד האולימפי   
ראשי > רב ספורט > הוועד האולימפי

הוועד האולימפי

הוועד האולימפי בישראל, מוסד הגג של הספורט בישראל, פועל מכוח האמנה האולימפית של הוועד האולימפי הבינלאומי וחברים בו כל התאחדויות ואיגודי הספורט האולימפיים, מרכזי הספורט, נבחרי הספורטאים האולימפיים ואישי ציבור.
 
הוועד האולימפי הישראלי התקבל לתנועה האולימפית בשנת 1952, שנה בה השתתפה לראשונה משלחת ישראל במשחקים האולימפיים בהלסינקי.
 
כאחראי להכנתן ולשיגורן של משלחות ישראל למשחקים האולימפיים ולתחרויות ספורט בינלאומיות בחסות אולימפית, מפעיל הוועד האולימפי תוכניות מקצועיות ארוכות טווח לטיפוח ספורטאי הייצוג באמצעות הזרוע המקצועית שלו – היחידה לספורט הישגי, ובשיתוף פעולה עם התאחדויות ואיגודי הספורט.
 
הוועד האולימפי בישראל שותף ומפעיל את הקרן לספורטאים מצטיינים המעניקה מלגות חודשיות, ומענקי הישג לספורטאי הצמרת של מדינת ישראל.
 לוועד האולימפי בעלות משותפת עם עיריית תל אביב יפו במרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ (הדר יוסף), יש לו נציגים בהנהלת מכון וינגייט והמועצה להסדר ההימורים בספורט.
הוועד האולימפי פועל להפצת הרעיונות האולימפיים ברחבי הארץ תוך שיתוף פעולה עם משרד התרבות והספורט, משרד החינוך, הרשויות המקומיות וארגונים רוולנטרים אחרים בישראל. בנוסף פועל הוועד האולימפי להנצחת י"א חללי מינכן בארץ ובעולם.

בשנת 2009 חנך הוועד האולימפי בישראל את החוויה האולימפית - מיצג מולטימדיה אינטראקטיבי הנמשך כשעה ומעביר בצורה בלתי אמצעית את הערכים האולימפיים של מצויינות, הישגיות, נחישות התמדה וסולידריות.
 הוועד האולימפי בישראל חבר ב-A.N.O.C (אירגון הוועדים האולימפיים הלאומיים) וב-E.O.Cאירגון הוועדים האולימפיים האירופאיים).

כתובת: שטרית 6 הבנין האולימפי, בהדר יוסף, ת"א 6948206
טלפון: 03-6498385
פקס: 03-6498395
אימייל: nocil@nocil.co.il
אתר אינטרנט:http://www.olympic.one.co.il/
תמונת עסק הוועד האולימפי